o nas galeria kontakt dojazd
 

Regulamin


Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym ośrodku.

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00,
a kończy sięo godzinie 11:00 dnia następnego.

2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3. W przypadku odwołania rezerwacji, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

4. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974
o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

6. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7. Osoby nie zameldowane w ośrodku mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00

8. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu noclegowego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, ani naruszać zasad regulaminu. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza te zasady, bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione
w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

10. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

11. Tenis stołowy oraz bilard jest dostępny dla osób powyżej 12 roku życia.

12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane
pod wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

13. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

14. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu.
Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

15. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać
je w miejscu do tego przeznaczonym.

16. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ PALENIA
na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.

17. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem.

18. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w biurze

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję,
że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia.